TERUGSTUURBELEID

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vertellen:
“Tesla-Protect”
DynamiLED GmbH
Theobaldgasse 5/8
1060 Wien, Austria
office@tesla-protect.at

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere wijze van levering kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste).
hebben gekozen voor standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen;
voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

Als producten beschadigd worden geretourneerd (bijv. beschermfolie verwijderd, bekrast) en de goederen niet meer als “nieuw” kunnen worden doorverkocht, moet u het overeenkomstige waardeverlies betalen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en
stuur het terug)
“Tesla-Protect”
DynamiLED GmbH
Theobaldgasse 5/8
1060 Wien, Austria
office@tesla-protect.at

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons gesloten contract (*)
Aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
–Besteld op (*)/ontvangen op (*)
–Naam consument(en)
–Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als melding op papier is)
-Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.