Algemene voorwaarden (AV)

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de exploitant van de winkel “Tesla-Protect” (hierna “Aanbieder” genoemd) en de klant (hierna “Klant” genoemd). Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst, zelfs niet als de aanbieder op de hoogte is, tenzij hun toepassing uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Contractpartij
De koopovereenkomst komt tot stand met de aanbieder “Tesla-Protect” – DynamiLED GmbH.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
De aanbiedingen van de aanbieder in de online winkel zijn vrijblijvend en kunnen worden gewijzigd. De klant heeft de mogelijkheid om producten uit het assortiment van de aanbieder te selecteren en deze in het winkelmandje te plaatsen. Door de bestelling te verzenden, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelmandje te kopen. De aanbieder zal de ontvangst van de bestelling van de klant onmiddellijk bevestigen. De bevestiging vormt nog geen aanvaarding van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor om het aanbod van de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand wanneer de aanbieder het aanbod van de klant aanvaardt.

4. Herroepingsrecht
De klant heeft een herroepingsrecht. De details hiervan zijn uiteengezet in de annuleringsinstructies van de aanbieder

5. Prijzen en verzendkosten
Alle prijzen zijn eindprijzen en bevatten de wettelijke btw. Er kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. De exacte verzendkosten worden aan de klant getoond tijdens het bestelproces.

6. Betaling
De betaling gebeurt via de betaalmethoden die bij de kassa worden aangeboden. Over het algemeen wordt er verzonden na ontvangst van de betaling. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken.

7. Voorbehoud van eigendom
De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling is ontvangen.

8. Garantie en aansprakelijkheid
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of hantering van de goederen.

9. Gegevensbescherming
De gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder zijn te vinden op de website van de winkel.

10. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling treedt een bepaling in werking die het dichtst in de buurt komt van de economische betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.

Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant een koopman, een juridische persoon van het openbaar recht of een openbaar rechtelijk speciaal vermogen is, is de plaats van juridische geschillen voor alle contractuele relaties tussen de klant en ons ons bedrijfsadres.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee weken voor de inwerkingtreding per e-mail aan de klant meegedeeld. Indien de klant niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de toepassing van de nieuwe Algemene Voorwaarden, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht door de klant te zijn aanvaard. In de e-mail waarin de wijzigingen worden meegedeeld, zullen wij de klant speciaal wijzen op de betekenis van deze termijn.

Laatst bijgewerkt: 10.04.2023